Български | English

“ИНТЕХНА” АД е водеща българска инженерингова и производствена фирма, създадена през 1993 г. Фирмата разполага с инженерингов офис в гр. София и завод за производство на инструментална екипировка и пластмасови детайли в гр. Стара Загора. ИНТЕХНА прилага сертифицирана система за управление на качеството и околната среда, сертифициранипо ISO9001 и ISO 14001.

Нашата визия е, че прилагането на най-авангардните технологии е единственият път за прогресивно развитие и постигане на конкурентно предимство.

Нашата мисия е да бъдем комплексен доставчик на цялостен цикъл на разработване на изделия – от концепцията до серийното производството.