Български | English

ИНТЕХНА притежава голям опит в проектирането на изделия от областите електроника, електротехника, домакински електроуреди, потребителски продукти, опаковки, транспортно и тежко машиностроене и други.


Нашите предимства:

  • силен технически екип с голям практически опит, състоящ се от дизайнери, конструктори, технолози и консултанти в различни области;
  • осъществяване на всички дейности по проектирането в единна електронна среда.
  • анализи и симулации на функционалността на изделията – якостни, киненматични, размерни и други.