Български | English

ИНТЕХНА проектира и произвежда широк набор от инструментална екипировка – шприцформи, щанци, пресформи, леярски модели и др.

Нашите предимства:

  • екип от квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в проектирането и производството на инструментална екипировка;
  • прилагане на широките възможности на CAD/CAM/CAE технологиите в целия цикъл на създаване на екипировката;
  • извършване на кинематични и якостни анализи на инструментите;
  • симулация на процесите при формообразуване - запълване и охлаждане на формата и остатъчни деформации на детайлите;;
  • богат набор от високотехнологично оборудване, позволяващо паралелнo изработване на голям брой инструменти и детайли;
  • прилагане на най-авангардните методи за механообработка;
  • използване на качествени инструменти, материали и компоненти от водещи световни производители.