Български | English

ИНТЕХНА разполага с участък за серийно производство на пластмасови детайли и изпитания на шприцформи. Участъкът е оборудван с нови високотехнологични шприцмашини, оптимизирани за производство на качествени технически детайли.

Машините са комплектовани с периферни устройства за прецизно темпериране на шприцформите, сушене на материалите, автоматизирано дозиране на оцветители и управление на горещоканални системи.

През 2013 г. бяха въведени в производство линейни роботи за автоматизирано сваляне на детайлите. Новата технология допринася за увеличаване на производителността и повишаване на качеството.