Български | English

Технологично оборудване


ENGEL Victory 2050/350 Tech
затварящо усилие – 350 тона
максимален обем на шприцване – 848 cm3

ENGEL Victory 1800/300 Tech
затварящо усилие – 300 тона
максимален обем на шприцване – 1039 cm3
линеен робот Viper 12

ENGEL Victory 1350/260 Tech
затварящо усилие – 260 тона
максимален обем на шприцване – 617 cm3

ENGEL Victory 1050/200 Tech
затварящо усилие – 200 тона
максимален обем на шприцване – 510 cm3
линеен робот Viper 12

ENGEL Victory 1050/180 Tech
затварящо усилие – 180 тона
максимален обем на шприцване – 422 cm3

ENGEL Victory 330/80 Tech
затварящо усилие – 80 тона
максимален обем на шприцване – 113 cm3

ENGEL Victory 200/50 Spex
затварящо усилие – 50 тона
максимален обем на шприцване – 69 cm3