Български | English

ИНТЕХНА притежава голям опит в проектирането на изделия от областите електроника, електротехника, домакински електроуреди, потребителски продукти и други.

Фирмата има изградени традиции при разработване на гами от бяла техника, бойлери и касови апарати, с прилагане на най-добрите технически решения.


Нашите предимства:

  • силен технически екип с голям практически опит, състоящ се от дизайнери, конструктори, технолози и консултанти в различни области;
  • Siemens NX 12 – интегрирана, гъвкава и ефективна технология от най-ново поколение за автоматизирано проектиране, производство и инженерни анализи;